Einde van het onbelast schenken voor buitenlands notaris

De Kamercommissie Financiën heeft het wetsvoorstel van 17 juni 2020 aangenomen waarbij de mogelijkheid van het belastingvrij schenken van roerende goederen voor een buitenlandse notaris, de zogenaamde “kaasroute”, wordt uitgesloten.

Algemeen principe – Schenking voor buitenlandse notaris

Buiten de uitzonderingen van de hand- en bankgift, dienen schenkingen burgerrechtelijk verplicht opgenomen te worden in een notariële akte, waar het burgerlijk recht echter niet voorschrijft dat dit een Belgische akte dient te zijn.

Een schenkingsakte die verleden wordt voor een buitenlandse notaris en die in België wordt geregistreerd, zal aanleiding geven tot het heffen van schenkbelasting. De registratie van een buitenlandse schenkingsakte is evenwel niet altijd vereist. Tot op heden is het niet verplicht om schenkingen van roerende goederen te registreren in België. Een schenking van een Belgisch onroerend goed daarentegen, moet altijd geregistreerd worden in België.

Kanttekening

De schenking van roerende goederen, die verleden werd voor een buitenlandse notaris, wordt onderworpen aan de progressieve tarieven van erfbelasting indien de schenking plaatsvond binnen de drie jaar – binnenkort wellicht 4 jaar in het Vlaamse gewest – vóór het overlijden van de schenker en de schenkingsakte niet geregistreerd werd in België.

Wijziging

Het wetsvoorstel beoogt voortaan een verplichte registratie in België van schenkingen met betrekking tot roerende goederen die voor een buitenlandse notaris worden verleden. Het wetsvoorstel zou in werking treden vanaf 1 december 2020.

Indien u verdere informatie wenst of u vragen heeft met betrekking tot uw successieplanning, helpen wij u graag verder.

Auteurs:
Frédéric Kransfeld • T +32 3 238 92 91 • frederic.kransfeld@abadvisors.eu
Griet Van Gucht • T +32 3 238 92 91 • griet.van.gucht@abadvisors.eu