Nieuwe zienswijze over het belastbare bedrag van buitenlandse roerende inkomsten

De belastingdienst heeft een opmerkelijk standpunt ingenomen met betrekking tot de bepaling van het belastbaar inkomen voor wie buitenlandse roerende inkomsten ontvangt op een buitenlandse rekening.

De nieuwe zienswijze is opgenomen in een interne niet-gepubliceerde instructie 2019/I/45 van 26 september 2019, die pas recent bekend is geworden.

Algemeen principe

Wie in het buitenland roerende inkomsten geniet, moet rekening houden met bronheffing (roerende voorheffing) in het land van oorsprong en het resterende bedrag wordt dan vervolgens in België onderworpen aan de belastingheffing van 30% (via de aangifte in de personenbelasting).

Buitenlandse bronheffing versus verdragtarief
Bij ontvangen roerende inkomsten afkomstig uit een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, kunnen Belgische beleggers gerechtigd zijn op een verdragstarief dat lager is dan de bronheffing volgens het internrechtelijk tarief.

Een aantal landen zoals Frankrijk en de Verenigde Staten passen onmiddellijk het verdragstarief toe mits de nodige formaliteiten zijn gedaan. Toch wordt doorgaans het hoger internrechtelijk tarief toegepast en is het aan de belegger om de teveel ingehouden bronheffing, zijnde het verschil tussen het internrechtelijk tarief en het verdragstarief, terug te vorderen.

Aangifte in de personenbelasting: oude versus nieuwe zienswijze
Roerende inkomsten ontvangen op buitenlandse rekeningen moeten worden opgenomen in de Belgische aangifte in de personenbelasting. De nieuwe zienswijze van de belastingdienst heeft betrekking op de berekening van het te rapporteren bedrag in de aangifte. Tot nu toe werd de werkelijk in het buitenland ingehouden bronheffing in aftrek toegelaten en bij een latere teruggave werd dat bedrag dan alsnog belast. Nu stelt de fiscus zich op het standpunt dat de buitenlandse bronheffing maar in mindering mag worden gebracht ten belope van het verdragstarief.

Een voorbeeld in onderstaande tabel maakt het duidelijk.

Conclusie
De instructie impliceert dat Belgische beleggers kunnen worden belast op een roerend inkomen dat zij (nog) niet hebben ontvangen of misschien nooit zullen ontvangen wanneer er geen teruggaaf procedure wordt gestart. Dit leidt tot discriminatie tussen buitenlandse inkomsten die via een buitenlandse rekening, dan wel via een Belgische rekening worden geïnd. In het laatste geval wordt enkel het werkelijk ontvangen bedrag belast met roerende voorheffing. Zeer vervelend is dat heel wat belastingplichtigen over het verleden gecontroleerd worden en ten onrechte correcties opgelegd krijgen, met boetes.

Indien u verdere informatie wenst of u vragen heeft met betrekking tot buitenlandse roerende
inkomsten, helpen wij u graag verder. Ook heeft ons kantoor ervaring in het terugvorderen van teveel
ingehouden buitenlandse bronbelasting. Desgewenst kunnen wij u hierbij assisteren.

Auteurs:
Frédéric Kransfeld • T +32 3 238 92 91 • frederic.kransfeld@abadvisors.eu
Griet Van Gucht • T +32 3 238 92 91 • griet.van.gucht@abadvisors.eu