Update – Nieuwe zienswijze over het belastbare bedrag van buitenlandse roerende inkomsten van korte duur?

Graag informeren wij u over een nieuwe circulaire 2020/C/96, gepubliceerd op 9 juli 2020, die het opmerkelijk standpunt van
de belastingdienst (minstens voorlopig) intrekt. Voor de uitgebreide bespreking van het nieuwe standpunt inzake de bepaling van de belastbare grondslag van buitenlandse roerende inkomsten op buitenlandse rekeningen, verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van 6 juli 2020.

De circulaire kondigt aan dat er verduidelijkingen zullen komen met betrekking tot de berekening van de belastbare grondslag van buitenlandse roerende inkomsten in een nieuwe circulaire. In afwachting van deze nieuwe circulaire mag het oude standpunt worden toegepast. Dit betekent dat het te rapporteren bedrag in de aangifte in de personenbelasting gelijk is aan het bruto bedrag te verminderen met de werkelijk ingehouden buitenlandse bronheffing. In geval van een latere teruggave, gelijk aan het positieve verschil tussen het internrechtelijk tarief en het verdragstarief, zal dit bedrag belastbaar worden in het jaar van de effectieve terugbetaling.

Indien u inmiddels een aangifte heeft ingediend rekening houdende met de “nieuwe” zienswijze of er correcties zijn doorgevoerd naar aanleiding van een belastingcontrole, kunnen wij dit rechtzetten op grond van de nieuwe circulaire om uw rechten te vrijwaren.


Wij volgen dit verder op en houden u op de hoogte in geval van nieuwe ontwikkelingen. Indien u verdere informatie wenst of u vragen heeft, helpen wij u graag verder.

Auteurs:
Frédéric Kransfeld • T +32 3 238 92 91 • frederic.kransfeld@abadvisors.eu
Griet Van Gucht • T +32 3 238 92 91 • griet.van.gucht@abadvisors.eu